Nhập khẩu

PATHFINDER

PATHFINDER

Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2 & bùn đen thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong, lap lap, mùi hôi thối ở đáy ao.
Liên hệ0đ
BENZ-X

BENZ-X

Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2 và bùn đen thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong, lab lab, mùi hôi thối ở đáy ao
Liên hệ0đ
CHLOROL

CHLOROL

Công nghệ sinh học thảo dược ngăn ngừa phân trắng, các bệnh về gan và hiện tượng tôm chêt sớm trong 45 ngày
Liên hệ0đ