CHẤT XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

PATHFINDER

PATHFINDER

Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2 & bùn đen thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong, lap lap, mùi hôi thối ở đáy ao.
Liên hệ0đ
BENZ-X

BENZ-X

Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2 và bùn đen thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, rong, lab lab, mùi hôi thối ở đáy ao
Liên hệ0đ