ROCKY DINH DƯỠNG
MEN TIÊU HÓA, NGĂN NGỪA CÁC BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

TEXAS

TEXAS

Men tiêu hóa tỏi, đào thải độc tố, nở to đường ruột, ngăn ngừa bệnh phân trắng, phân lỏng, phân đứt khúc trong đường ruột
Liên hệ0đ
SUPER ENZYME

SUPER ENZYME

Men tiêu hóa enzyme đặc biệt bảo vệ đường ruột tôm, ngăn ngừa ruột lỏng đứt khúc và giúp tôm nở to đường ruột.
Liên hệ0đ
B41 USA

B41 USA

Men tươi đặc biệt siêu tiết kiệm từ 900g thành 20 lít giúp tôm nở to đường ruột và ngăn ngừa bệnh đường ruột EMS, tiết kiệm giá thành và hiệu quả cao
Liên hệ0đ