Xử lý, cải tạo môi trường

YUCCA ZEO

Liên hệ0đ

MIZUPHOR

Liên hệ0đ

VIOF

Liên hệ0đ

POND USA

Liên hệ0đ

BIODINE 75

Liên hệ0đ

GPS

Liên hệ0đ
GLE BIO

GLE BIO

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BENZ X

BENZ X

LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO & DUY TRÌ OXY HÒA TAN
Liên hệ0đ
PATHFINDER

PATHFINDER

GIẢI PHÁP CHUYÊN GIA 2 IN 1 XỬ LÝ NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
EPICORE

EPICORE

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ ĐÁY, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
MERABAC

MERABAC

VI SINH BÀO TỬ 2 IN 1 XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ZOO

ZOO

DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC & TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ

BIO CURB

Liên hệ0đ
NO2

NO2

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 PHÁT SINH TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

MEN VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, TẨY ĐÁY AO & GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
MACAN

MACAN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
ROVER

ROVER

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ HIỆU QUẢ ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
HEPPRO

HEPPRO

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
ALK BALANCE

ALK BALANCE

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, TĂNG KIỀM, GIẢM STRESS & TÔM CÓ MÀU SẮC ĐẸP, BÓNG LÁNG
Liên hệ0đ
NANO SILVER

NANO SILVER

SIÊU NANO AG+ THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT NHANH CHÓNG CÁC LOẠI VIRUS VI KHUẨN, NẤM, BÀO TỬ, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, KÝ SINH TRÙNG, TẢO ĐỘC, TẢO PHÁT SÁNG TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
ROCKY NANO

ROCKY NANO

SIÊU KHOÁNG DẠNG NANO THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU CỨNG VỎ NHANH, MAU LỚN, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, MÀU SẮC ĐẸP & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
ROCKY BIO

ROCKY BIO

PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ DƯ THỪA, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI, GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ