Xử lý, cải tạo môi trường

DRT

DRT

CHUYÊN DIỆT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ, RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN TRONG AO.
Liên hệ0đ
YAKISOBA

YAKISOBA

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
ROY EXTRA

ROY EXTRA

NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG & GIÚP TÔM LỘT VỎ ĐÚNG CHU KỲ, NHANH CỨNG VỎ.
Liên hệ0đ
RDX CLEAR

RDX CLEAR

PHÂN GIẢI ĐỘC TỐ CỦA TẢO, KHỬ PHÈN & GIẢM ĐỘ NHỚT, PHÁT SÁNG NƯỚC TRONG AO.
Liên hệ0đ
ALK BALANCE

ALK BALANCE

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG KIỂM, GIẢM STRESS & TÔM CÓ MÀU SẮC ĐẸP, BÓNG LÁNG
Liên hệ0đ
MIZUPHOR

MIZUPHOR

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT CHỐNG STRESS, KÍCH LỘT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KTS EM

KTS EM

EM GỐC ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC AO NUÔI XỬ LÝ NƯỚC AO BỊ NHỚT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
C ROCKY

C ROCKY

VITAMIN C DẠNG NƯỚC THẾ HỆ MỚI CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT & NGĂN NGỪA BỆNH CONG THÂN DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ
VECTOBAC

VECTOBAC

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SACHJ AO BẠT, LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
ZOO

ZOO

TIÊU DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC VÀ TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
DO PURE

DO PURE

LÀM SẠCH NƯỚC, XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, BỌT NƯỚC, LÀM SẠCH VỎ TÔM, GIẢM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH, HẠN CHẾ ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
MERABAC

MERABAC

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP DẠNG SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
ROCKY EM

ROCKY EM

SIÊU VI SINH CÔ ĐẶC THẾ HỆ MỚI TĂNG SINH KHỐI, DUY TRÌ MẬT ĐỘ VI SINH ỔN ĐỊNH, TIẾT KIỆM GIÁ THÀNH & HIỆU QUẢ CAO
Liên hệ0đ
EPICORE

EPICORE

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, ỔN ĐỊNH pH GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN, CO CƠ, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
VIOF

VIOF

HÓA CHẤT CỰC MẠNH THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN TỤY, PHÂN TRẮNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG & ĐỐM ĐEN TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
POND USA

POND USA

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
OXYDOL (AQUACULTURE)

OXYDOL (AQUACULTURE)

ENZYME THẾ HỆ MỚI NHANH CHÓNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT & TRÁNH HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
GLE BIO

GLE BIO

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BIO CURB

BIO CURB

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S TRONG AO NUÔI VÀ CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
NO2

NO2

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 PHÁT SINH TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
MACAN

MACAN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
ROVER

ROVER

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ HIỆU QUẢ ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
HEPPRO

HEPPRO

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ