ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

ROCKY BIO

ROCKY BIO

Phân hủy mùn bã hữu cơ dư thừa, làm sạch đáy và nước ao nuôi, giảm khí độc NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

Phân hủy mùn bã hữu cơ dư thừa, tảo độc, làm sạch nước & đáy ao, giảm khí độc NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER TS

SUPER TS

Vi sinh đặc biệt, giảm khí độc NH3, H2S, NO2, làm sạch nước và đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
PATHFINDER

PATHFINDER

Giải pháp chuyên gia 2 in 1 xử lý nước trong thời gian ngắn, làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
BENZ X

BENZ X

Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2 mùi hôi thối ở đáy ao & duy trì oxy hòa tan
Liên hệ0đ
GLE BIO

GLE BIO

Chế phẩm sinh học 2 in 1, làm sạch môi trường nước & tẩy đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
PLT ALGAE

PLT ALGAE

Enzyme đặc biệt xử lý tảo xanh, tảo đỏ, tảo lam và tảo nâu bằng công nghệ sinh học
Liên hệ0đ
YUCCA 100%

YUCCA 100%

Hấp thu khí độc NH3 trong ao nuôi, cấp cứu và ngăn ngừa hiện tượng tôm nổi đầu, chạy đàn và ao nuôi bị ô nhiễm.
Liên hệ0đ
POND BACILLUS

POND BACILLUS

Vi sinh dạng viên giúp giảm khí độc H2S, NH3, NO2, tẩy sạch đáy ao nuôi và làm sạch bạt đáy.
Liên hệ0đ
CRV 100

CRV 100

Men vi sinh dạng hạt đặc biệt, hấp thu khí độc, giảm sốc, tẩy sạch đáy ao và làm sạch bạt ao nuôi ao
Liên hệ0đ
RAV4 YUCCA

RAV4 YUCCA

YUCCA sinh học thế hệ mới làm sạch đáy ao & nước ao nuôi, cấp cứu tôm nổi đầu.
Liên hệ0đ
SUPER YUCCA

SUPER YUCCA

Hấp thu khí độc NH3, giải độc hoá chất & cấp cứu tôm nổi đầu
Liên hệ0đ