(028) 6660 8888

DRT

DRT

Chuyên diệt các loại tảo độc, tảo phát sáng, tảo lam, tảo xanh, tảo giáp, tảo đỏ, tảo nâu, tảo sợi, tảo đáy & các loại rong nhớt, rong đá, rong đuôi chồn, rong mền trong ao.
Liên hệ0đ
PLT ALGAE

PLT ALGAE

Enzyme đặc biệt xử lý tảo xanh, tảo đỏ, tảo lam & tảo nâu
Liên hệ0đ