DRT

DRT

CHUYÊN DIỆT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ, RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN TRONG AO.
Liên hệ0đ
DRT

DRT

CHUYÊN DIỆT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO ĐÁY & CÁC LOẠI RONG NHỚT, RONG ĐÁ, RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN TRONG AO.
Liên hệ0đ
ZOO

ZOO

TIÊU DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC VÀ TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
SIAM AQUA

SIAM AQUA

THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI CỰC MẠNH TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN VIRUS, VI KHUẨN & NẤM GÂY BỆNH ĐỐM ĐEN, SÂU ĐUÔI
Liên hệ0đ
ROCKY COCO

ROCKY COCO

THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN VIRUS, VI KHUẨN, NẤM & KÝ SINH TRÙNG TRONG AO NUÔI.
Liên hệ0đ
DO PURE

DO PURE

LÀM SẠCH NƯỚC, XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, BỌT NƯỚC, LÀM SẠCH VỎ TÔM, GIẢM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH, HẠN CHẾ ĐÓNG RONG, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU TRÊN TÔM
Liên hệ0đ
VIOF

VIOF

HÓA CHẤT CỰC MẠNH THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN TỤY, PHÂN TRẮNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG & ĐỐM ĐEN TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
SUPER THIO

SUPER THIO

KHỬ PHÈN, GIẢM ĐỘ NHỚT, VÁNG BỌT TRONG NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC CHẤT HỮU CƠ & KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG
Liên hệ0đ
TOXXIN

TOXXIN

GIẢI QUYẾT PHÁT SÁNG, GIẢM ĐỘ NHỚT VÀ VÁNG BỌT TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
OXYDOL

OXYDOL

SIÊU HÓA CHẤT PHỨC HỢP CỰC MẠNH THẾ HỆ MỚI, TIÊU DIỆT NGAY LẬP TỨC CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, PROTOZOA, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, PHÁT SÁNG, ĐEN MANG, ĐỎ THÂN
Liên hệ0đ