Xử lý, cải tạo môi trường

ZOO

ZOO

TIÊU DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC VÀ TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
MERABAC

MERABAC

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP DẠNG SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
ROCKY EM

ROCKY EM

SIÊU VI SINH CÔ ĐẶC THẾ HỆ MỚI TĂNG SINH KHỐI, DUY TRÌ MẬT ĐỘ VI SINH ỔN ĐỊNH, TIẾT KIỆM GIÁ THÀNH & HIỆU QUẢ CAO
Liên hệ0đ
KTS EM

KTS EM

EM GỐC ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC AO NUÔI XỬ LÝ NƯỚC AO BỊ NHỚT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
ICARUS

ICARUS

VI SINH EM ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH NHỚT BẠT & GÂY MÀU NƯỚC CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
EPICORE

EPICORE

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, ỔN ĐỊNH pH GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN, CO CƠ, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
MIZUPHOR

MIZUPHOR

HÓA CHẤT CỰC MẠNH THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN TỤY, PHÂN TRẮNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG & ĐỐM ĐEN TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
VIOF

VIOF

HÓA CHẤT CỰC MẠNH THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN TỤY, PHÂN TRẮNG, NẤM, KÝ SINH TRÙNG & ĐỐM ĐEN TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
POND USA

POND USA

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
OXYDOL (WASTE DIGESTER)

OXYDOL (WASTE DIGESTER)

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI PHÂN HỦY NGAY LẬP TỨC CÁC LOẠI CHẤT THẢI, TẨY MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
OXYDOL (AQUACULTURE)

OXYDOL (AQUACULTURE)

ENZYME THẾ HỆ MỚI NHANH CHÓNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT & TRÁNH HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
GLE BIO

GLE BIO

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
BENZ X

BENZ X

LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 MÙI HÔI THỐI Ở ĐÁY AO & DUY TRÌ OXY HÒA TAN
Liên hệ0đ
PATHFINDER

PATHFINDER

GIẢI PHÁP CHUYÊN GIA 2 IN 1 XỬ LÝ NƯỚC TRONG THỜI GIAN NGẮN, LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
EPICORE

EPICORE

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ ĐÁY, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
NO2

NO2

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 PHÁT SINH TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

MEN VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, TẨY ĐÁY AO & GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
MACAN

MACAN

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC & LÀM SẠCH NHỚT BẠT CHO AO CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
ROVER

ROVER

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ HIỆU QUẢ ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
HEPPRO

HEPPRO

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
ALK BALANCE

ALK BALANCE

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, TĂNG KIỀM, GIẢM STRESS & TÔM CÓ MÀU SẮC ĐẸP, BÓNG LÁNG
Liên hệ0đ
NANO SILVER

NANO SILVER

SIÊU NANO BẠC THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT NHANH CHÓNG CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, BÀO TỬ, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, TẢO ĐỘC, TẢO PHÁT SÁNG TRONG AO NUÔI, HIỆU QUẢ NHANH VÀ KHÔNG CÓ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT
Liên hệ0đ
ROCKY NANO

ROCKY NANO

SIÊU KHOÁNG DẠNG NANO THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU CỨNG VỎ NHANH, MAU LỚN, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, MÀU SẮC ĐẸP & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ