Xử lý, cải tạo môi trường

H2S

H2S

Giải pháp mới khử khí độc H2S & xử lý ao đen
Liên hệ0đ
RAV4 YUCCA

RAV4 YUCCA

YUCCA sinh học thế hệ mới làm sạch đáy ao & nước ao nuôi, cấp cứu tôm nổi đầu.
Liên hệ0đ
SUPER YUCCA

SUPER YUCCA

Hấp thu khí độc NH3, giải độc hoá chất & cấp cứu tôm nổi đầu
Liên hệ0đ
ROCKY COCO

ROCKY COCO

Thuốc sát trùng thế hệ mới tiêu diệt hoàn toàn virus & vi khuẩn, giải pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ao nuôi.
Liên hệ0đ
KTS CALCIUM

KTS CALCIUM

Khoáng mặn siêu cấp thế hệ mới dạng sủi bọt, giải quyết triệt để các vấn đề thiếu khoáng ở ao nuôi có độ mặn thấp, tôm bị mềm vỏ khó lột, cong thân, vỏ xanh da trời.
Liên hệ0đ
ROCKY

ROCKY

Khoáng chất siêu cấp thế hệ mới dạng sủi bọt, làm giàu khoáng chất cho nước & đáy ao giúp tôm lột xác, mau cứng vỏ, ngăn ngừa bệnh cong thân, khi nuôi ở mật độ cao.
Liên hệ0đ
ROCKY BIO

ROCKY BIO

Làm sạch nước & đáy ao, giảm khí độc H2S, NH3, NO2
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

Siêu vi sinh xử lý khí độc H2S, NH3, NO2, làm sạch nước & đáy ao nuôi
Liên hệ0đ
C ROCKY

C ROCKY

Vitamin C dạng nước thế hệ mới chống sốc khi môi trường thay đổi và ngăn ngừa bệnh cong thân
Liên hệ0đ
ROY EXTRA

ROY EXTRA

Ngăn ngừa hiện tượng cong thân, đục cơ, trắng lưng & giúp tôm lột vỏ đúng chu kỳ, nhanh cứng vỏ.
Liên hệ0đ
YAKISOBA

YAKISOBA

Siêu khoáng thế hệ mới giúp tôm lột xác đồng đều, cứng vỏ nhanh & ngăn ngừa co cơ, cong thân.
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 24H

KALI MAGNE 24H

Khoáng nước đa cấp đặc biệt duy trì màu nước, tăng hàm lượng oxy giúp tôm lột xác, mau cứng vỏ & ngăn ngừa cong thân, đục cơ hiệu quả nhanh trong 24h.
Liên hệ0đ
RDX CLEAR

RDX CLEAR

Phân giải độc tố của tảo, khử phèn & giảm độ nhớt, phát sáng nước trong ao.
Liên hệ0đ