ROCKY DINH DƯỠNG
BỔ GAN, ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ

ROCKY - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

VITAMIN ROCKY

VITAMIN ROCKY

TĂNG ĐỀ KHÁNG KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, CHỐNG STRESS, GAN CÓ MÀU ĐEN, TÔM ĂN MẠNH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, SƯNG GAN, TRỐNG RUỘT.
Liên hệ0đ
HEPAMIX 5X

HEPAMIX 5X

VITAMIN THẢO DƯỢC TĂNG ĐỀ KHÁNG, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN GAN MÀU ĐEN, TÔM ĂN MẠNH, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, SƯNG GAN, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, HOẶC TÔM RỚT ĐÁY KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
MEN TƯƠI ROCKY

MEN TƯƠI ROCKY

BẢO VỆ NIÊM MẠC RUỘT, TÔM ĂN MẠNH, RUỘT TO, PHÂN DÀI, & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT.MEN TIÊU HÓA ĐẶC BIỆT
Liên hệ0đ
MEN TIÊU HÓA ROCKY.

MEN TIÊU HÓA ROCKY.

MEN TIÊU HÓA ĐẶC BIỆT NONG TO ĐƯỜNG RUỘT & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG, ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT.
Liên hệ0đ
ROCKY M

ROCKY M

NONG TO ĐƯỜNG RUỘT, PHÂN DÀI, TÔM ĂN MẠNH NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG, ĐƯỜNG RUỘT ĐỨT KHÚC, TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT
Liên hệ0đ

ROCKY DINH DƯỠNG
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ

ROCKY - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

MIXALIVE

MIXALIVE

THẢO DƯỢC SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, GAN MÀU ĐEN, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH, XỬ LÝ NHANH TÔM CÒI, CHẬM LỚN, ĂN YẾU, ỐP THÂN & NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ ĐỎ THÂN, PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, HOẠI TỬ CƠ, EHP.
Liên hệ0đ
TOMKING

TOMKING

THẢO DƯỢC SINH HỌC & XỬ LÝ NHANH TÔM CÒI, CHẬM LỚN, ĂN YẾU, ỐP THÂNTĂNG ĐỀ KHÁNG, GAN MÀU ĐEN, NONG TO ĐƯỜNG RUỘT TÔM SUNG, ĂN MẠNH
Liên hệ0đ
THAILUX Q8

THAILUX Q8

THẢO DƯỢC SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐÀO THẢI CÁC ĐỘC TỐ, GAN MÀU ĐEN, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH, XỬ LÝ NHANH TÔM CÒI, CHẬM LỚN, ĂN YẾU, ỐP THÂN & NGĂN NGỪA HIỆU QUẢ ĐỎ THÂN, PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP, HOẠI TỬ CƠ, EHP.
Liên hệ0đ
EPICORE

EPICORE

CAO NGHỆ SINH HỌC TÔM ĂN MẠNH, NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT SAU 3 NGÀY & NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, LỎNG RUỘT, TRỐNG RUỘT.
Liên hệ0đ
TESLA X

TESLA X

CAO TỎI ĐEN TĂNG ĐỀ KHÁNG, TÔM ĂN MẠNH, GIẢI ĐỘC GAN, GAN MÀU ĐEN, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC,PHÂN DÀI & XỬ LÝ PHÂN TRẮNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP.
Liên hệ0đ

ROCKY DINH DƯỠNG
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG

ROCKY - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

ALLICIN THAILUX

ALLICIN THAILUX

CAO TỎI SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH & XỬ LÝ NHANH ĂN YẾU, PHÂN ĐÀN, PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP.
Liên hệ0đ

ROCKY DINH DƯỠNG
TĂNG TRỌNG

ROCKY - ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

SUPER SIZE

SUPER SIZE

TÔM BẮT MỒI NHANH, ĂN MẠNH & XỬ LÝ HIỆU QUẢ TÔM CHẬM LỚN, ĂN YẾU, CÒI, ỐP THÂN
Liên hệ0đ
ROCKY COAT

ROCKY COAT

TÔM BẮT MỒI NHANH, ĂN MẠNH & XỬ LÝ HIỆU QUẢ TÔM CHẬM LỚN ĂN YẾU, CÒI, ỐP THÂN
Liên hệ0đ
THAILUX Q14

THAILUX Q14

KHOÁNG NGỌT ĐẶC BIỆT TÔM SUNG, ĂN MẠNH LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, MAU CỨNG VỎ, & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
PHOSPHOCAL 5X

PHOSPHOCAL 5X

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP, LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ