CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website www.rockyvietnam.com của CÔNG TY CỔ PHẦN ROCKY VIETNAM. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và trong trường hợp nào đó tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (như cung cấp thông tin cho nhà vận chuyển thực hiện giao hàng cho bạn hoặc những yêu cầu thu thập thông tin của cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật). Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình

1. THÔNG TIN PHÁP LÝ

Website này (“Website”), và tất cả thông tin cá nhân thu thập từ người sử dụng Website, thuộc sở hữu độc quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN ROCKY VIETNAM (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận doanh nghiệp số : 031467072 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/10/2017. Thay đổi lần thứ 2 ngày 16/11/2020). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên Website mà có Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến một website có Chính Sách Bảo Mật này, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý và chấp thuận một cách đầy đủ nhất cho phép của Luật Việt Nam để từ bỏ quyền của mình về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam và/hoặc bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào về bảo vệ dữ liệu. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc những trang khác cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

2. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân theo phạm vi được quy định bởi các luật áp dụng được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một người cụ thể, hoặc từ dữ liệu và thông tin khác mà CÔNG TY CỔ PHẦN ROCKY VIETNAM có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm trong số đó tên, địa chỉ, số điện thoại (cố định hoặc di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, số định danh, quốc tịch và ngày sinh, kèm thông tin tài khoản thanh toán (nếu có, tùy thuộc vào việc chọn hình thức thanh toán của bạn trong phần tạo đơn đặt hàng)
Thu thập dữ liệu cá nhân

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Không hạn chế, điều này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn:
(1) đăng nhập để nhận thông tin;
(2) mở một tài khoản trên Website;
(3) đặt hàng Sản Phẩm thông qua Website;
(4) cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Sản Phảm hoặc dịch vụ của chúng tôi qua Website;
(5) tham gia bất kỳ đề nghị truyền thông xã hội nào (như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi); và/hoặc
(6) tham gia bất kỳ hoạt động tiếp thị nào do chúng tôi tổ chức.

Ngoài các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, thông tin nào liên quan đến bạn mà không được xem là dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập. Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cải tiến Website và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Những dữ liệu chung có thể bao gồm thông tin như là địa chỉ IP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng, chi tiết tương tác của bạn với Website của chúng tôi, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về lối sống của bạn hoặc sở thích như là thói quen của bạn và các dạng dữ liệu thông tin chung khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ nguồn khác nếu bạn đã đồng ý để chia sẻ các thông tin đó. Thông tin này có thể bao gồm thông tin từ nguồn có sẵn trên mạng, như là dữ liệu công cộng và dữ liệu tổng hợp, và thông tin từ bên thứ ba.

3. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng và nhân viên hiện tại và tương lai của chúng tôi vì các lý do khác nhau. Không hạn chế, các mục đích đó bao gồm:
(1) cải tiến sản phẩm của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên Website của chúng tôi;
(2) phân tích tính hiệu quả của quảng cáo, sự kiện và khuyến mại của chúng tôi;
(3) điều chỉnh theo trải nghiệm sử dụng Website của bạn, cũng như phân tích số liệu dựa trên hoạt động Website, chẳng hạn thời gian nào bạn truy cập, bạn đã truy cập Website đó trước đây hay chưa và Website nào bạn đã truy cập;
(4) điều chỉnh Website dễ sử dụng hơn và thiết kế Website và các sản phẩm theo sở thích và nhu cầu của bạn;
(5) tiếp thị và thông tin đến bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được chào bán bởi chúng tôi;
(6) quy trình đặt hàng và quản lý tài khoản liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
(7) gửi cho bạn thông tin, các sản phẩm hoặc hàng mẫu mà bạn yêu cầu;
(8) phản hồi bình luận hoặc câu hỏi của bạn;
(9) cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi về khảo sát và nghiên cứu thị trường;
(10) cung cấp bạn các thông tin phù hợp với giao dịch hiện tại giữa bạn và chúng tôi;
(11) đề nghị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm; hoặc
(12) đề xuất bạn cơ hội tham gia các sự kiện hoặc các chương trình khuyến mãi.

Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân vì mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu đó lâu hơn vì lý do kinh doanh chính đáng hoặc hợp pháp.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Theo quy tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai mạng lưới ROCKY VIETNAM. Trên cơ sở của Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn trừ khi điều này cần thiết cho các điều kiện của Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo quy định pháp luật.

4. ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN / NGỪNG THAM GIA

Bạn có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi ROCKY VIETNAM. Nếu bạn muốn thực hiện điều đó, vui lòng tham khảo mục “Liên Hệ”. Bạn cũng có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa các chi tiết cá nhân của bạn bằng việc nhấp chuột vào “Tài Khoản Của Tôi”. Bạn cũng có thể từ chối nhận các thư điện tử bằng nhấp chuột vào “bỏ đăng ký” trong bất kỳ thư điện tử tiếp thị mà bạn nhận.

5. BẢO MẬT

ROCKY VIETNAM sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào Website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, như là công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer) (SSL). Tuy nhiên, không có phương thức chuyển giao qua Mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

6. QUYỀN SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Website www.rockyvietnam.com này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, kể cả chấp thuận đó không được đưa ra một cách rõ ràng.