Chính sách Giao hàng và Đổi - Trả

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG - HỦY VÀ ĐỔI TRẢ

1. Giao hàng

1.1. Website dành cho cho Khách Hàng cư trú tại quốc gia được Website này cung cấp dịch vụ và do đó có thể hạn chế về nơi mà ROCKY VIETNAM có thể giao Sản Phẩm.
1.2. Thời gian giao hàng dự kiến của Sản Phẩm sẽ được quy định trong Xác Nhận Giao Hàng, nhưng ngày giao hàng dự kiến có vai trò như là một chỉ dẫn và sẽ không ràng buộc ROCKY VIETNAM.
1.3. ROCKY VIETNAM sẽ liên hệ với bạn nếu ngày giao hàng dự kiến không thể thực hiện được. Trong trường hợp đó, ROCKY VIETNAM sẽ cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm hoặc hủy Đơn Hàng của bạn. Nếu Đơn Hàng bị Hủy, ROCKY VIETNAM sẽ hoàn trả bạn trên căn cứ phương thức thanh toán cho Đơn Hàng của bạn, bao gồm cả phí giao hàng (nếu có).
1.4. Sản Phẩm sẽ được đóng gói theo quy trình đóng gói tiêu chuẩn của ROCKY VIETNAM. ROCKY VIETNAM có quyền cung cấp chỉ dẫn đóng gói cụ thể cho từng trường hợp, bất kỳ chi phí phát sinh nào sẽ được thanh toán bởi Khách Hàng trước khi giao Sản Phẩm.
1.5. Sản Phẩm được giao đi từ kho hàng của ROCKY VIETNAM tại Việt Nam với trách nhiệm và rủi do thuộc về Khách Hàng. ROCKY VIETNAM tự do chọn hãng vận chuyển, công ty giao nhận và phương thức vận chuyển.
1.6. Rủi ro mất mát hoặc thiệt hại đối với các Sản Phẩm đã mua được chuyển sang cho Khách Hàng từ khi ROCKY VIETNAM gửi Xác Nhận Giao Hàng, mặc dù phí giao hàng đã được thanh toán, ROCKY VIETNAM không có nghĩa vụ bảo hiểm cho Sản Phẩm, hay đảm bảo cho Sản Phẩm tránh khỏi những hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
1.7. Trừ trường hợp được ROCKY VIETNAM đồng ý khác, ROCKY VIETNAM sẽ giao Sản Phẩm của bạn đến địa chỉ nhận hàng do bạn cung cấp trong Đơn Hàng. Khi nhận Sản Phẩm, bạn sẽ phải ký nhận và nếu không ai có thể nhận hàng, ROCKY VIETNAM sẽ chỉ định hãng vận chuyển để lại phiếu hướng dẫn cho bạn về việc giao hàng sau hoặc nhận hàng từ nhà vận chuyển.

2. Chính sách đổi hàng

Khi nhận hàng, Quý khách cần lưu ý thực hiện:

-      Kiểm tra xem có đúng và đủ các sản phẩm mà Khách hàng đã đặt mua

-      Kiểm tra bao bì còn nguyên hộp, đầy đủ tem nhãn và sản phẩm có bị hư hại do quá trình vận chuyển hay không

-      Ký xác nhận đã nhận sản phẩm

Nếu không hài lòng với sản phẩm Quý khách có thể yêu cầu Nhân viên giao hàng xác nhận và trả lại hàng. ROCKY VIETNAM sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng sau khi Khách hàng đã ký nhận và thanh toán.

Tất cả sản phẩm mua tại ROCKY VIETNAM đều có thể đổi sang một chủng loại hàng hóa khác ngang giá hoặc giá cao hơn trong vòng 3 ngày. Trong trường hợp sản phẩm trao đổi có giá thấp hơn, khách hàng phải mua tăng số lượng hàng để bù đắp vào mức chênh lệch giá.

Tất cả sản phẩm muốn đổi phải chưa qua sử dụng còn nguyên hộp, nguyên tem, hoặc ny-lông hóa đơn bán hàng đi kèm.

Khách hàng đảm bảo và có chịu trách nhiệm thanh toán phí ship đổi trả hàng.

3. Hủy đơn đặt hàng

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:
Thông báo cho ROCKY VIETNAM về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng (028) 3812.9999
Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng)