ROCKY DINH DƯỠNG
KHOÁNG CHẤT GIÚP TÔM CỨNG VỎ, CHẮC THỊT

THAILUX Q14

THAILUX Q14

KHOÁNG NGỌT ĐẶC BIỆT TÔM SUNG, ĂN MẠNH LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, MAU CỨNG VỎ, & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
PHOSPHOCAL

PHOSPHOCAL

KHOÁNG CHẤT 2 IN 1 TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG LÁNG & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ