ROCKY DINH DƯỠNG
KHOÁNG CHẤT GIÚP TÔM CỨNG VỎ, CHẮC THỊT

THAILUX Q14

THAILUX Q14

Mã sản phẩm: #
KHOÁNG NGỌT ĐẶC BIỆT TÔM SUNG, ĂN MẠNH LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, MAU CỨNG VỎ, & XỬ LÝ NHANH ỐP THÂN, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

thailux Q14 catathailux Q14 catab 1