ROCKY DINH DƯỠNG
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG

ALLICIN THAILUX

ALLICIN THAILUX

CAO TỎI SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH & XỬ LÝ NHANH ĂN YẾU, PHÂN ĐÀN, PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP.
Liên hệ0đ