ROCKY DINH DƯỠNG
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG

TOMKING 6

TOMKING 6

KHOÁNG ĂN ĐẶC BIỆT
TÔM CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG, MÀU SẮC ĐẸP, LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, XỬ LÝ NHANH MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ