ROCKY DINH DƯỠNG
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG

ALLICIN THAILUX

ALLICIN THAILUX

Mã sản phẩm: #
CAO TỎI SINH HỌC TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, ĐƯỜNG RUỘT CHẮC, PHÂN DÀI, TÔM SUNG, ĂN MẠNH & XỬ LÝ NHANH ĂN YẾU, PHÂN ĐÀN, PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT, HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

allicin thailux cataaallicin thailux catab