Tin tức

Chú trọng phát triển các loại thủy sản có tiềm năng

  Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, toàn tỉnh hiện có trên 2.400ha nuôi cá. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là phát triển mô hình nuôi các loại thủy sản có giá trị như: tôm càng xanh, ba ba, ếch, cá bông lau, cá hô, thát lát, tai tượng,...

  Tuy nhiên, giá thủy sản trong những tháng qua có xu hướng giảm mạnh so với năm 2018 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đầu tư của nông dân.

  Thời gian tới, ngành sẽ chú trọng đa dạng hóa và phát triển các đối tượng thủy sản có tiềm năng. Đồng thời, tăng cường phòng bệnh cho thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, tập huấn cho người nuôi về kỹ thuật và biện pháp phòng trị bệnh cá để giảm hao hụt.

  Bên cạnh đó, tăng cường công tác quan trắc môi trường nhất là yếu tố độ mặn: kết hợp kết quả quan trắc môi trường và cảnh báo nguy cơ phát sinh bệnh thủy sản với kết quả quan trắc của các cơ quan chuyên môn khác để theo dõi diễn biến xâm nhập mặn trên các sông rạch tự nhiên đối với các vùng tiếp giáp giữa ranh mặn và ngọt, có thể ảnh hưởng tới nuôi thủy sản.

Nguồn Vasep