DRT

DRT

TIÊU DIỆT TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, RONG SỢI, RONG NHỚT, RONG ĐUÔI CHỒN.
Liên hệ0đ
IODINE USA

IODINE USA

IODINE ĐẶC BIỆT DIỆT VI KHUẨN, NẤM, KÝ SINH TRÙNG, TẢO ĐỘC & XỬ LÝ ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, HOẠI TỬ PHỤ BỘ, CỤT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ
SIAM AQUA

SIAM AQUA

HOÁ CHẤT ĐẶC BIỆT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT VI KHUẨN NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH TRÙNG & NẤM GÂY BỆNH
Liên hệ0đ
ROCKY COCO

ROCKY COCO

SIÊU HÓA CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT & KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
ZOO

ZOO

TIÊU DIỆT TẢO ROI ĐỎ, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HIỆN TƯỢNG NHỚT NƯỚC VÀ TẨY SẠCH MANG TÔM
Liên hệ0đ
TOXXIN

TOXXIN

XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, ĐỘC TỐ PHIÊU SINH VẬT & GIẢM STRESS CHO TÔM
Liên hệ0đ
SUPER THIO

SUPER THIO

XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, ĐỘC TỐ HOÁ CHẤT KHỬ PHÈN, & KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG
Liên hệ0đ