ROCKY VI SINH XỬ LÝ
KHOÁNG CHẤT VÀ CHỐNG STRESS

EDTA THIO 5X

EDTA THIO 5X

KHỬ PHÈN, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC CỨNG VỎ NHANH XỬ LÝ TÔM KÉO ĐÀN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE S

KALI MAGNE S

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & XỬ LÝ ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
C STRESS 5X

C STRESS 5X

VITAMIN C ĐẶC BIỆT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ ỐP THÂN, CONG THÂN, KHÓ LỘT
Liên hệ0đ
THAN HOẠT TÍNH EDTA

THAN HOẠT TÍNH EDTA

THAN HOẠT TÍNH THẾ HỆ MỚI KẾT HỢP EDTA ĐẶC BIỆT KHỬ PHÈN, KHỬ ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, THUỐC TRỪ SÂU, MÙI HÔI, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT & HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
C STRESS

C STRESS

VITAMIN C ĐẶC BIỆT KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 10X

KALI MAGNE 10X

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN HOẶC TRẮNG LƯNG, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
ALK BALANCE

ALK BALANCE

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG KIỂM, GIẢM STRESS & TÔM CÓ MÀU SẮC ĐẸP, BÓNG LÁNG
Liên hệ0đ
EDTA THIO S

EDTA THIO S

KHỬ PHÈN, KIM LOẠI NẶNG, ĐỘC TỐ HOÁ CHẤT, THUỐC TRỪ SÂU, CHLORINE & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
EDTA THIO 999

EDTA THIO 999

KHỬ PHÈN, KIM LOẠI LẶNG ĐỘC TỐ THUỐC TRỪ SÂU & XỬ LÝ NHANH PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, BỌT NƯỚC, TÔM KÉO ĐÀN
Liên hệ0đ
YUCCA C ROCKY

YUCCA C ROCKY

YUCCA THẾ HỆ MỚI KẾT HỢP VỚI VITAMIN C ĐẶC BIỆT CHỐNG SỐC,
LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA S

YUCCA EDTA S

YUCCA THẾ HỆ MỚI KẾT HỢP VỚI EDTA ĐẶC BIỆT KHỬ PHÈN, KIM LOẠI NẶNG, KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
KHOÁNG TỎI ROCKY

KHOÁNG TỎI ROCKY

TĂNG TỶ LỆ SỐNG, CHỐNG STRESS, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, ỐP THÂN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
ROCKY CỨNG VỎ NHANH 6H

ROCKY CỨNG VỎ NHANH 6H

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP ĐẶC BIỆT TÔM CỨNG VỎ NHANH SAU 6 GIỜ & CHẮC THỊT, NẶNG CÂN
Liên hệ0đ
KEWELL 24H

KEWELL 24H

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, CHẮC THỊT, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, HIỆU QUẢ NHANH TRONG 24H
Liên hệ0đ
C STRESS 2X

C STRESS 2X

VITAMIN C ĐẶC BIỆT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ ỐP THÂN, CONG THÂN, KHÓ LỘT
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 100

KALI MAGNE 100

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TĂNG ĐỘ KIỀM, KÍCH THÍCH LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE REMIX

KALI MAGNE REMIX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TĂNG ĐỘ KIỀM, TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA ỐP THÂN, ĐỐM ĐEN, MỀM VỎ, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

KHỬ PHÈN, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC & XỬ LÝ TÔM KÉO ĐÀN
Liên hệ0đ
TESLA

TESLA

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, XANH DA TRỜI, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
MCLAREN

MCLAREN

GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KHOÁNG MẶN KTS

KHOÁNG MẶN KTS

KÍCH THÍCH LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH, VỎ BÓNG LÁNG & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, KHÓ LỘT, ỐP THÂN, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN CHO AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA

YUCCA EDTA

YUCCA 2 TRONG 1 THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT KHỬ KIM LOẠI NẶNG HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO 10X

YUCCA ZEO 10X

YUCCA THẾ HỆ MỚI HẤP THU KHÍ ĐỘC, LẮNG TỤ CHẤT LƠ LỬNG, CẤP CỨU TÔM, CÁ NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ