ROCKY VI SINH XỬ LÝ
KHOÁNG CHẤT VÀ CHỐNG STRESS

EDTA THIO 5X

EDTA THIO 5X

Mã sản phẩm: #
KHỬ PHÈN, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC CỨNG VỎ NHANH XỬ LÝ TÔM KÉO ĐÀN
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

EDTA THIO 5x catalogaEDTA THIO 5x catalogb 1