ROCKY VI SINH XỬ LÝ
KHOÁNG CHẤT VÀ CHỐNG STRESS

EDTA THIO 5X

EDTA THIO 5X

Mã sản phẩm: #
KHỬ PHÈN, KIM LOẠI NẶNG, CHLORINE, PHÂN GIẢI ĐỘC TỐ, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC & XỬ LÝ NHANH VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

EDTA THIO 5x cataloga 1EDTA THIO 5x catalogb 3