Xử lý, cải tạo môi trường

ROCKY IODINE

ROCKY IODINE

IODINE ĐẶC BIỆT DIỆT VIRUS, VI KHUẨN, NẤM, TẢO ĐỘC, PHÁT SÁNG NƯỚC & XỬ LÝ ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, HOẠI TỬ PHỤ BỘ, CỤT RÂU, MÒN ĐUÔI
Liên hệ0đ
ROCKY AQUA

ROCKY AQUA

SIÊU VI SINH ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, TẢO XANH, TẢO ĐỘC, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO - HIỆU QUẢ NHANH 24GIỜ
Liên hệ0đ
EDTA THIO 5X

EDTA THIO 5X

KHỬ PHÈN, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC CỨNG VỎ NHANH XỬ LÝ TÔM KÉO ĐÀN
Liên hệ0đ
DRT

DRT

TIÊU DIỆT TẢO PHÁT SÁNG, TẢO LAM, TẢO XANH, TẢO GIÁP, TẢO ĐỎ, TẢO NÂU, RONG SỢI, RONG NHỚT, RONG ĐUÔI CHỒN.
Liên hệ0đ
EPICORE USA

EPICORE USA

VI SINH BÀO TỬ 2 IN 1 XỬ LÝ NƯỚC BỊ NHỚT, VÁNG BỌT, PHÁT SÁNG NƯỚC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NO2, NH3, H2S
Liên hệ0đ
C STRESS 5X

C STRESS 5X

VITAMIN C ĐẶC BIỆT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ ỐP THÂN, CONG THÂN, KHÓ LỘT
Liên hệ0đ
POND USA

POND USA

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
THAN HOẠT TÍNH EDTA

THAN HOẠT TÍNH EDTA

THAN HOẠT TÍNH THẾ HỆ MỚI KẾT HỢP EDTA ĐẶC BIỆT KHỬ PHÈN, KHỬ ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, THUỐC TRỪ SÂU, MÙI HÔI, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT & HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
C STRESS

C STRESS

VITAMIN C ĐẶC BIỆT KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN
Liên hệ0đ
ROCKY USA

ROCKY USA

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, PHÁT SÁNG NƯỚC, TẢO ĐỘC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 10X

KALI MAGNE 10X

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN HOẶC TRẮNG LƯNG, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
VECTOBAC

VECTOBAC

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SACHJ AO BẠT, LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
SUPER NITRO

SUPER NITRO

VI SINH DẠNG VIÊN THẾ HỆ MỚI TẨY SẠCH ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI, ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH EMS VÀ LOẠI TRỪ CÁC KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ALK BALANCE

ALK BALANCE

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG KIỂM, GIẢM STRESS & TÔM CÓ MÀU SẮC ĐẸP, BÓNG LÁNG
Liên hệ0đ
EDTA THIO S

EDTA THIO S

KHỬ PHÈN, KIM LOẠI NẶNG, ĐỘC TỐ HOÁ CHẤT, THUỐC TRỪ SÂU, CHLORINE & KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
POND ECO

POND ECO

VI SINH ĐẶC BIỆT TẨY ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
EDTA THIO 999

EDTA THIO 999

KHỬ PHÈN, KIM LOẠI LẶNG ĐỘC TỐ THUỐC TRỪ SÂU & XỬ LÝ NHANH PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT NƯỚC, BỌT NƯỚC, TÔM KÉO ĐÀN
Liên hệ0đ
YUCCA C ROCKY

YUCCA C ROCKY

YUCCA THẾ HỆ MỚI KẾT HỢP VỚI VITAMIN C ĐẶC BIỆT CHỐNG SỐC,
LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
MEN VI SINH ROCKY

MEN VI SINH ROCKY

XỬ LÝ PHÁT SÁNG NƯỚC, VÁNG BỌT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH
ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC H2S, NH3, NO2
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA S

YUCCA EDTA S

YUCCA THẾ HỆ MỚI KẾT HỢP VỚI EDTA ĐẶC BIỆT KHỬ PHÈN, KIM LOẠI NẶNG, KHÍ ĐỘC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
SIAM AQUA

SIAM AQUA

HOÁ CHẤT ĐẶC BIỆT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH, TIÊU DIỆT VI KHUẨN NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT KÝ SINH TRÙNG & NẤM GÂY BỆNH
Liên hệ0đ
ROCKY COCO

ROCKY COCO

SIÊU HÓA CHẤT SÁT TRÙNG CỰC MẠNH TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT & KÝ SINH TRÙNG
Liên hệ0đ
KEWELL 24H

KEWELL 24H

SIÊU KHOÁNG ĐẶC BIỆT KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, CHẮC THỊT, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, HIỆU QUẢ NHANH TRONG 24H
Liên hệ0đ
C STRESS 2X

C STRESS 2X

VITAMIN C ĐẶC BIỆT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS XỬ LÝ NHANH TÔM BỊ ỐP THÂN, CONG THÂN, KHÓ LỘT
Liên hệ0đ